Cesta

Sieger Koeder, Cestou do Emauz

VN-01 ST: Jn 20, 11-18

Rozprávanie o Emauzských učeníkoch možno rozdeliť na štyri etapy, podobne ako na tomto Koederovom obraze.
Tá prvá je tmavá (vľavo hore) - Kleopas a jeho spoločník odchádzajú z Jeruzalema. Ježiš je definitívne mŕtvy. Načo viac zostávať v meste a drásať rany?! Idú zronení a netušia, že Ježiš kráča s nimi.
Obraz i príbeh postupne prechádzajú do druhej etapy cesty (učeník s knihou): Ježiš prítomný medzi nimi im vysvetľuje Písma. Učeníkom začínajú horieť srdcia. Rozjasnieva sa.
Potom je tu centrálna, eucharistická časť. Na oltári sú položené zvitky a knihy Písma, korporál, chlieb a víno. Je prestreté pre troch, no ten, v ktorom práve spoznali Krista, im zmizol spred očí. A predsa je tu. V chlebe a víne.
A nakoniec štvrtá etapa cesty. Kleopas a ten druhý učeník idú naspäť do Jeruzalema. A hoci je noc, kráčajú vo svetle. Kristus je na obraze prítomný v spoločenstve učeníkov, v Písme, v Eucharistii a nakoniec ako svetlo paškálu.

Rozprávanie i obraz majú vlastne tú istú štruktúru ako svätá omša (úvodné obrady, liturgia slova, liturgia eucharistie, záverečné obrady). Nečudo, veď sa to celé odohralo v nedeľu.


Publikácie a pomôcky