Príhovor pre deti / Zastavte sa a hľadajte v púšti...

PÔST-01 NE B (f)

www.qumran2.net
Nie nadarmo čítame na prvú pôstnu nedeľu o púšti. Ježišov príklad je zároveň výzvou zastaviť sa v púšti a hľadať.
Hľadať? V púšti? A čo také!? Duny, piesok, piesok, duny...?
Práve v tej jednotvárnosti jasne vynikni to, čo sa tam skrýva: Diabol s mnohými nápadmi a jediným cieľom a anjeli so skutočným chlebom.

_____________________________________________________________________________

Publikácie a pomôcky