Príhovor pre deti / Všetko!

www.qumran2.net

12.02. Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej: Jn 2, 1-11

„Urobte všetko, čo vám povie!“ Tento Máriin krátky recept ma dostal. Doslovne, pretože po udalostiach posledných dní nám neostáva nič iné, len prísť a so zahanbením (v dôvere) priznať, že nemáme vína! A tak sa pýtam Pána: "Čo máme robiť?" Odpoveď prišla od Márie: "Všetko, čo vám povie!" 
Netuším, čo to bude. A bojím sa, že na prvé, druhé i tretie počutie to vyznie ešte nezmyselnejšie, ako navláčiť 600 litrov vody do kamenných umývadiel a potom to dať piť svadobčanom.
Ale chcem (1.) pozorne počúvať, (2.) urobiť presne to, čo povie. (3.) Všetko. Bojím sa, že ma piate alebo desiate vedro zlomí! Že dostanem strach, nebudem vládať, alebo to jednoducho vzdám, ako sa mi to obyčajne stáva.
Lepšie by mi to išlo spolu s inými. Napríklad spolu s tebou. Koniec koncov Mária nehovorí: "Urob všetko..." Nie, hovorí: Urobte všetko, čo vám povie!“

Publikácie a pomôcky