Príhovor pre deti / Všetci ťa hľadajú

www.qumran2.net

CR-05 NE B

V dnešnom evanjeliu sa ma dotkli Šimonove slová, ktoré adresuje Ježišovi. Hovorí mu: „Všetci ťa hľadajú.“ Kto všetci? A prečo?
1. V kontexte evanjeliovej perikopy sú to všetci Kafarnaumčania a Krista hľadajú preto, že túžia po uzdravení. Ak rozšírime svoj pohľad aj na prvé čítanie a žalm, potom tí všetci, čo hľadajú Ježiša, sú všetci tí Jóbovia, ktorým sa rúca ich súkromný vesmír. Jób, ten biblický, to vystihol presne: „Či nie je tvrdý boj život človeka na zemi? A jeho dni ako dni nádenníka? Prahne po chládku ako otrok, ako nádenník čaká na výplatu. Mojím údelom sú mesiace plné sklamania a noci plné strastí mojím podielom. Keď sa ukladám na odpočinok, hovorím: Kedy asi vstanem? A znova očakávam večer a zmietam sa v bolestiach až do súmraku.“
V Jóbových slovách sa občas nájde asi každý. Čas bolesti je zvláštny čas hľadania Pána. Pretože, ako sme to spievali v žalme, veríme, že práve On „uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.“ V tomto zmysle sme aj my tí všetci, čo hľadajú Ježiša.

2. Lenže Ježiš sa po Petrových slovách zvrtne na opätku a miesto do Kafarnauma ide do okolitých dedín. Miesto aby išiel tam, kde ho všetci hľadajú, ide tam, kde ho nikto nehľadá.
A možno Peter nevedomky vyjadril hlbšiu myšlienku: Ježiš odchádza z Kafarnauma k ľuďom, ktorí ho hľadajú, hoci to netušia. Veríme, že všetci ľudia hľadajú Krista, akurát nie všetci si to uvedomujú. Veríme, že len Kristus je definitívnym naplnením bytostného hľadania každého človeka.
Ježiš odchádza hľadať tých, ktorí ho hľadajú.

3. Do tretice môže náš pohľad rozšíriť dnešné druhé čítanie. Totiž na Petrovo upozornenie Ježiš odpovedá: „Poďme inde...“ a nie: „Tak ja pôjdem inde...“. Hľadanie hľadajúcich je úlohou každého kresťana. A práve to pripomína Pavol v druhom čítaní, keď hovorí: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“

Čo z toho plynie pre nás?
1. Ak si Jób, hľadaj Krista. On je tvoje riešenie.
2. Ak v sebe objavuješ nenaplnené prázdno, hľadaj Krista. On je tvoje riešenie.

3. Ak si kresťan, vydaj sa s Kristom hľadať hľadajúcich. 

Publikácie a pomôcky