Práca na zmene!

www.qumran2.net

PÔST-00 - Popolcová streda (f)

Popolcová streda a dopravné značky? Prečo nie? Značky pri ceste nám majú viesť a chrániť. A pôstne obdobie je obdobím "cesty".
Štyridsiatka. Jasné, ide o štyridsať dní pôstu. Ale aj o doporučenú rýchlosť. Je načase trochu spomaliť, pribrzdiť sa a zamerať svoju pozornosť na veci, ktoré nám zvyčajne pri veľkej rýchlosti uniknú.
Práca na ceste, presnejšie práca na srdci. Aj to je pôstne obdobie: čas intenzívnejšej rekonštrukcie vlastného srdca.
Bariéry.  Áno, aj zátarasy predsavzatí patria k pôstnemu obdobiu. Nejaké to sebaobmedzenie zvyčajne neškodí.
Deti. Značky osádzajú v tomto prípade deti. V skutočnosti si musí vytvoriť svoj vlastný model pôstnej rekonštrukcie.
Holubica. To však neznamená, že sme na to sami. Ak mám mať naše pôstne úsilie zmysel, potom musíme vo všetkom počítať s Duchom Svätým. Ten často mení naše plány. K lepšiemu._____________________________________________________________________________

Publikácie a pomôcky