On vidí viac, než len to, čo sa vidí nám...

CR-05 PI: Gn 3, 1-8

Zaujal ma rozdiel medzi tým, ako vidí Pán a ako vidíme veci my ľudia. Pekne je vyjadrený v prvých kapitolách knihy Genezis. Keď Boh tvorí svet, biblický autor opakovane konštatuje, že "Boh videl, že je to dobré!" O žene z dnešnej state, stojacej pred rajským stromom, biblický autor konštatuje, že "videla, že by bolo dobré jesť zo stromu." 
Nejako sa nám zamieňa rozdiel medzi "Boh videl, že je to dobré!" a "Nám sa vidí, že by bolo dobré!" V tom našom zahmlenom videní je obyčajne kus pravdy (Boh tam ten strom dal, aby raz ľudia z neho jedli!), lenže ak ju Zlý zahmlieva, zvykne zakryť niečo dôležité (v tomto prípade je to potreba dozretia).
A tak keď sa nám vidí, že by niečo mohlo byť dobré, vždy sa potrebujeme obrátiť k Pánov a pýtať sa, ako to vidí on...

Publikácie a pomôcky