K pastierskemu listu...

CR-04 NE B: Mk 1, 21-28

V synagóge bol človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ 
My nemáme moc (a zvyčajne ani kompetenciu) umlčať Zlého. A, úprimne, nestačí odpojiť Zlému mikrofón. To je prvý krok. Druhým je počúvanie Krista.
Je mnoho spôsobov, ako ku nám Kristus hovorí. Túto nedeľu k nám prehovoril cez našich biskupov.

Publikácie a pomôcky