Príhovor pre deti / Dôvody...

www.sanfranciscodelacaleta.org

CR-04 ST: Mk 6, 1-6

Vieme si nájsť veľa dôvodov, prečo nepočúvať iných ľudí, prečo i nepomôcť, prečo sa im vyhnúť: "Ten je taký, ten onaký, ten má a ten nemá..." O skutočnej závažnosti takýchto argumentov vieme svoje.
Podobne sa dá nájsť milión dôvodov, prečo nepočúvať Krista. Vtedy v Nazarete to bolo preto, že on je Nazaretčan, tesár, príliš obyčajný... Dnes preto, že farári, križiacke výpravy, upaľovanie čarodejníc a stredovek...
A potom existuje ešte jeden dôvod, prečo Ho počúvať a nasledovať: Ježiš je Pán.

PS: To je dosť vážny dôvod.

Publikácie a pomôcky