Chcem, buď čistý

www.somos.vicencianos.org

CR-06 NE B

Malomocenstvo. Choroba, s ktorou si ľudia celé stáročia nevedeli rady. Strašná, smrteľná, neliečiteľná. Ustanovenia knihy Levitikus, z ktorej bolo dnešné prvé čítanie, sa zrejme týkajú kožných chorôb vo všeobecnosti; lepra (malomocenstvo, Hansenova choroba) sa v čase vzniku textu v Palestíne asi ešte nevyskytovala. Vidno to aj z toho, že je tu reálne očakávanie uzdravenia. V Ježišových časoch je už situácia iná. Na Blízky východ sa dostala lepra asi 300 rokov pred Kristom a na začiatku letopočtu je v Palestíne hrozivou skutočnosťou, ktorá pochopiteľne budí strach.
Ustanovenia knihy Levitikus sú výstižné: máš nejaké kožné ochorenie? Nemáme lekárov ani nemocnice, ale choď za kňazom, on to síce nevie vyliečiť, no pozná procedúru na posúdenie tvojho stavu: preskúma ochorenie, nariadi dočasnú karanténu, potom opäť preskúma tvoj stav a ak sa postihnutie zhorší, karanténu predĺži na neurčito. Je nám to ľúto, ale v takom prípade si totiž potencionálna hrozba pre ostatných. Budeš bývať mimo tábora, keď sa usadíme v Palestíne, tak mimo mesta, a pri kontakte so zdravými jasne upozorníš na svoj stav volaním „nečistý.“
A čo Ježiš? Chápe zmysel celej procedúry aj obavy o bezpečie ostatných, z ktorých to všetko pramení. Nevystupuje proti tomu kriticky, vie, že momentálne to nevedia vyriešiť inak, vie, že raz sa ľudia naučia s touto chorobou bojovať. Potom sa zmení aj prístup.

A predsa niečo robí inak: dotýka sa toho človeka a hovorí mu: „Chcem, buď čistý!“ Toto gesto je vyjadrením hlbokej Božej túžby po blízkosti s človekom. S tebou. Sú ďaleko horšie veci, ako lepra. Hriech, v ktorom si žijem a nechcem sa ho vzdať, je podstatne odpudivejšou chorobou. A do toho vstupuje Kristus a hovorí: „Chcem, buď čistý!“

Prečo mu tak veľmi na tom záleží? Nie, nie je to ako keď má niekto nové auto a leští ho každú pol hodinu... Je to o vzťahu, ktorý chce mať s nami. Vieru v tento vzťah sme vyznali v modlitbe dnešnej nedele: „Bože, ty nás uisťuješ, že prebývaš v tých, čo sú spravodliví a majú čisté srdce; pomáhaj nám svojou milosťou tak žiť, aby sme boli tvojím dôstojným príbytkom.“ Sme milovaní a on chce byť našou rodinou. Ak o to stojíme, on nás očisťuje a premieňa na dôstojný príbytok.

Pýtal som sa detí, aký dom má Boh. Dozvedel som sa, že nebeský, krásny, bohato zdobený, dokonalý... Niektoré mi povedali, že Boh býva v srdci človeka. Áno, Boží dom je výnimočný. Ty si Božím domom. Boh nepohrdol malomocným a nepohŕda ani tebou. Daj sa mu očistiť.

O pár dní začína pôstne obdobie. Urob rozhodnutie byť čistým, dôstojným príbytkom pre Pána. Nie týždeň pred Veľkou nocou a týždeň po nej. Už teraz a navždy.

Publikácie a pomôcky