Šesť viet

CR-03 NEB

Naplnil sa čas. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa. Verte evanjeliu. Poďte za mnou. Urobím z vás rybárov ľudí. Toto sú prvé slová, ktoré Ježiš vyslovuje v Markovom evanjeliu. Šesť kľúčových viet, programové vyhlásenie na začiatku verejnej činnosti.

1. Naplnil sa čas! Teraz je ten správny čas, ani skoro ani neskoro. Teraz.
2. Priblížilo sa Božie kráľovstvo! Božie kráľovstvo je na dosah. Boh je blízko. 
3. Z našej strany by mala zaznieť otázka: "Čo máme robiť?" Ježiš odpovedá: Kajajte sa! V prvom čítaní sme počuli o pokání Ninivčanov. V tom texte zaznievajú všetky kroky pokánia:
4. Verte evanjeliu! To pýtanie sa Pána "ukáž mi svoju cestu," to rozhodnutie kráčať po ceste dobra nesmie byť len jednorázovou udalosťou, ale životným štýlom. A to znamená uveriť evanjeliu a integrovať ho do svojho života, urobiť ho svojím životným štýlom.
5. Poďte za mnou! Veríš evanjeliu? Potom ti Pán dnes hovorí: Poď za mnou!
6. Urobím z vás rybárov ľudí! Staneš sa rybárom ľudí, staneš sa tým, ktorý zachraňuje. Ako Jonáš.

Tak a teraz sa nám treba vrátiť k prvej Ježišovej vete: Naplnil sa čas. Teraz je ten správny čas. Už to neodkladaj!

Publikácie a pomôcky