Matky

ADV 22.12.

1. Zaujali ma ich modlitby. Tá Annina zaznela namiesto žalmu, Máriina priamo v evanjeliovej perikope. Nový život, dar dieťaťa, to je samozrejme príležitosť na modlitbu. Ale v týchto dvoch nenachádzame žiadne: Milý Bože, len aby moje dieťa bolo zdravé a úspešné, bohaté a silné... Tieto ženy chvália Boha za veľké veci, ktoré urobil v dejinách ich národa a v ich vlastných životoch. Veria, že rovnaké veľké veci bude robiť aj v životoch ich detí.
2. Obe modlitby sú vlastne chválospevy. V tomto predvianočnom období vŕzúkania vianočných kolied z každej strany to môže byť inšpiratívne. Len tak si zaspievať. Na slávu Pána.
3. Liturgia nám predstavuje tieto ženy, aby sme si lepšie uvedomili, že do pôrodu už zostáva len pár dní. Čo robia rodičia posledné dni pred pôrodom? Môžu sa naháňať a stresovať, alebo v pokoji očakávať deň s veľkým D. Inšpiratívne, nie? 

Publikácie a pomôcky