Emanuel

ADV-04 NE B

Kráľ Dávid má fajn nápad: chce stavať chrám. Zdá sa mu hlúpe, že on býva v paláci a Boh... ten nemá dôstojné miesto. Chvályhodná myšlienka. Ale Boh sa rozhodne inak: nechce dom, chce zostať pútnikom medzi ľuďmi.
Pre nás, ľudí, je to dôležitá správa: Boh chce byť navždy Emanuel, Boh s nami. Nie len Boh v kostole, kaplnke, bohostánku. Je Boh medzi nami.

Vlastne je tomu tak od počiatku, od stvorenia ľudí. Aspoň tak hovorí kniha Genezis: Boh sa s ľuďmi stretával v záhrade. A keď odchádzajú z raja, Boh stále, na rôznych miestach oslovuje človeka, Ábela pri ovciach, Kaina pri jeho zelenine, Noema pri korábe... Abrama sám Boh posiela na cesty a nech je Abram kdekoľvek, všade stretá Boha, ktorému uveril. Boh je stále na cestách. Aj potom, keď sú Izraeliti v otroctve, aj potom, keď ich Mojžiš vedie púšťou – Boh je medzi nimi. A keď sa usadia v Kannáne a stavajú si domy z kameňa, Archa zmluvy je stále pod stanom a prenášajú ju z miesta na miesto... Lebo On je Boh s nimi.
O pár storočí neskôr ten istý vstupuje do života Márie a pod jej srdcom rastie, aby sa narodil ako človek. A aj tu je pútnikom. Mária sa krátko po počatí vyberie na cestu k Alžbete. A potom, tesne pred pôrodom putuje do Betlehema, po pôrode utekajú do Egypta... A tak by sme mohli pokračovať ešte dosť dlho.

Náš Boh je putujúci Boh, ten, ktorý je medzi nami, ten, ktorý nemá a nechce byť zatvorený v chrámoch a kostoloch! Kostoly samozrejme potrebujeme. Sú miestom, kde spoločne oslavujeme nášho Boha. To je dôležité, ale vždy je to len začiatok, prvý deň týždňa.
Začiatok, tak ako Máriino počatie, okamih keď Boh fyzicky vstupuje pri prijímaní do nášho života, tak, ako pri počatí vstúpil do života Márie.
Potom, na konci toho stretnutia v kostole zaznie Iďte v mene Božom a to impulz pre nás vydať sa, s ním v sebe, na cestu, priniesť ho ku všetkým Alžbetám a iným ľuďom, ktorí ho práve potrebujú, byť jeho nohami, rukami, očami, ušami, ústami... aby aj bol takto stále Boh medzi nami.
Tak sa pomaly, ale isto premieňa svet, smerujúc k tomu, aby jedného dňa konečne nenarodil viac v chlieve, nechcený a neprijatý, ale aby konečne prišiel v sláve.

Dnes počatie, o pár dní narodenie. A medzi tým každého z nás čaká vlastné mestečko Ain Karim s Alžbetou a Zachariášom, Betlehem s preplnenými hostincami a prázdnym chlievom, obchody, regále, reklamy, zákusky, rezne, file, stromčeky a gýčovité blykajúce svetielka...

Máme z čoho vyberať. A vieme, ako vyberať.

Publikácie a pomôcky