Dieťa

VIA-Božie narodenie

Jánovo evanjelium začína tak veľkolepo: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.“
Počiatok, Slovo, Svetlo, Život... Lukáš to vidí inak: mladí chudobní rodičia, preplnený hostinec, pôrod v maštali, pastieri, anjeli... a dieťa.

Proroci hovoria o riešení, spáse, Záchrancovi... A príde bezbranné dieťa, ktoré sa musí toho ešte tak veľa naučiť. Žiaden bezbolestný pôrod, rozprávkovo zázračne rýchly rast, geniálne dieťa, ktoré by ako dvojročné písalo knihy. Iba také praobyčajné dieťa, v ktorom len pramálo z ľudí tuší niečo neobyčajné.


Prečo ako dieťa? Možno preto, aby nám rozumel. Tak je totiž veľká šanca, že sa pokúsime porozumieť aj my jemu.
Predstav si, že za tebou príde priateľ a povie: „Daj mi pokoj s tým tvojím Bohom. Nepotrebujem Boha, ktorý si vysedáva v nebi a nerozumie mi. Zažil som veci, ktoré nijaký Boh nepozná! Nijaký Boh nezažil peklo, ktorým som prešiel ja!“ Čo ty na to? „Neviem, ktorého Boha tým myslíš! Môj Boh zažil chorobu a bál sa smrti, nadávali mu a prenasledovali ho. Zradili ho najlepší priatelia, neprávom ho odsúdili a umučili na smrť. Ak ti tvoj boh nestačí, prijmi môjho Boha.“*

Prečo ako dieťa?
Možno preto, aby sme sa ho nebáli. Neboj sa prijať Krista. On je tvoje riešenie. Neboj sa ho, uver mu a zver sa mu.

__________________________
Por.: MEUSER, B., BAER, N., YOUCAT Príprava na birmovku, s. 35.

Publikácie a pomôcky