Čakanie

ADV-19.12.

A čo dovtedy? Oboch čaká obdobie prípravy. Anna ho má stráviť v striedmosti, anjel jej pripomína: „Dávaj teda pozor: nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté.“
Pre Zachariáša je to zase čas mlčania: „Onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane.“

Tak by mal vyzerať advent: čas mlčanlivého, triezveho čakania.

Publikácie a pomôcky