Posledný správca

CR-31 PI: Lk 16, 1-8

V Tolkienovom Návrate kráľa sa objavuje postava Denethora II., pána a správcu Minas Thirit a Gondoru. Línia kráľov je prerušená, rod zabudnutý a zdá sa, ako by sa králi už nikdy nemali vrátiť. Krajine už celé stáročia vládnu správcovia. No príde čas obnovy, návratu kráľa a prevzatiu moci od správcu. A Denethor sa nevie vzdať toho, čo nie je jeho, čo mu bolo iba prepožičané ako správcovi.

Evanjeliové rozprávanie o nepoctivom správcovi nám pripomína naše vlastné miesto. Akokoľvek to vyzerá, v skutočnosti sme len správcovia. Čas, ktorý nám bol daný, máme spravovať. No on nie je náš. Život, ktorý nám bol daný tu a teraz, je len dočasu a my sme jeho správcovia. Prostriedky, ktoré máme a získavame... nie sú tak celkom naše. Sme správcovia.
A každého z nás čaká záverečná inventúra. To o tom zúčtovaní však Kristus nehovorí preto, aby sme sa triasli od strachu. Veď čas návratu nášho kráľa bude najväčšou udalosťou dejín, porovnateľnou iba s jeho prvým príchodom.
O pár veršov ďalej Ježiš hovorí: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.“ Inak povedané: to, čo si dostal do správcovstva, nie je tvoje, nespasí ťa to. No použi to ako prostriedok. Buď predvídavý!


Bol ti zverený čas? Použi ho na dobré. Boli zverené prostriedky? Rozmnož ich pre dobro druhých. Boli ti zverené schopnosti? Buď predvídavý a zisti, načo ťa Pán nimi obdaroval. 

Publikácie a pomôcky