Otvor dvere!

CR-33 UT: Zjv 3, 1-6. 14-22Anjelovi sardskej cirkvi napíš,“ počuje Ján vo videní. „Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy.“ V Sardách žijú kresťania. Podľa mena, tak ako u nás. Lenže volať sa kresťanom nie je to isté ako byť kresťanom.
A ďalej Ján počul: „Ale máš v Sardách zopár ľudí, ktorí si nepoškvrnili odev. Tí budú so mnou chodiť v bielom, lebo sú toho hodni.“ Možno mu pri tých slovách prišlo na um biele krstné rúcho.
Má to aj pokračovanie, tentoraz niečo pre vlažných kresťanov: „A anjelovi laodicejskej cirkvi napíš: Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“

A čo ďalej? Anjelovi žilinskej cirkvi napíš: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“

Nie je to presný citát. Ale výzva je autentická.
V Žiline...

Publikácie a pomôcky