Olej

www.qumran2.net

02. nov. - Všetci verní zosnulí: Mt 25, 1-13

Pri čítaní podobenstva o desiatich pannách sa nikdy neviem ubrániť tej nepríjemnej otázke: prečo tie múdre nepomohli, prečo sa nepodelili s tými menej obdarenými. Samozrejme, že poznám odpoveď. Ale ten hlúpy pocit zostáva. No sú veci, v ktorých druhého nemôžeme nahradiť, skutočnosti, za ktoré zodpovedá každý sám. A jedna z nich je aj tá pripravenosť, o ktorej hovorí Ježiš v tom dnešnom podobenstve. Jednoducho nikto nemôže byť pripravený namiesto mňa, teba... To je olej, ktorý je nezdieľateľný.
A tak si dnes spomíname práve na tých, ktorí sa síce vybrali ženíchovi v ústrety, aj ho čakali, ale pre svoju ľahostajnosť, pohodlnosť, slabosť, hlúposť... zostali trčať pred dverami. Stalo sa im to, čo sme práve počuli: «Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘»

Tým skončilo rozprávanie. Ale neskončil tým príbeh tých pred dverami. A to je práve obsah dnešného slávenia. Dnes slávime liturgiu práve za nich, za duše v očistci, za tých, ktorí sa síce vydali na cestu za Kristom, ale pre niečo neboli v deň svojej smrti ešte pripravení na stretnutie a večné spoločenstvo s ním. V očistci čakajú, trpia za svoju ľahostajnosť, pohodlnosť, slabosť, hlúposť... Pri každej svätej omši si na nich spomíname. No dnes a najbližších 8 dní je to intenzívnejšie.

Možno ich poznáme, aj keď to neviem s istotou a neprislúcha nám súdiť, možno máme tušenie. A nemôžeme im pomôcť. Nemáme olej, s ktorým by sme sa s nimi mohli podeliť.
Ale iní majú, naši bratia a sestry, ktorí sú vo večnosti pri Pánovi. Ich zásluhy pred Pánom sú tým olejom do vyhasnutých lámp.

A tak Cirkev otvára tie nádoby a dáva nám v týchto dňoch možnosť z nich nabrať a obdarovať čakajúcich. 

Publikácie a pomôcky