Obnov vernosť svojmu kráľovi

CR-34 NE Krista kráľa A

Slávenie poslednej nedele v liturgickom roku ako Nedele Krista Kráľa je relatívne nové a svoj počiatok má v zámere Pia XI. Zavedenie sviatku v roku 1925 sa ukázalo ako prorocké gesto. Pápež tak reagoval nové prúdy, ktoré čoskoro prerástli v totalitné systémy s typickým kultom osobnosti vodcu. V čase, keď ešte len nemnohí tušili aké zverstvá spôsobia komunizmus, nacizmus a fašizmus so svojimi ideami nadľudí, vyvolených rás či sociálnych skupín..., v čase rúcania sa spoločenských štruktúr, ktoré celé tisícročia držali a budovali civilizáciu..., upriamil pozornosť kresťanov na Krista – jediného Kráľa.

Žiadne politické zriadenie, žiadny starý či nový systém, žiaden pokrok ani návrat ku koreňom. Kristus je naším jediným Kráľom, naším jediným riešením! To je obsah dnešného slávenia.

Dnešné biblické texty prinášajú odpoveď na otázku: Akým kráľom je Kristus? Prvé čítanie a žalm hovoria o pastierovi. Nie náhodou, lebo náš Kráľ Kristus sa správa ako pastier, ktorý vyhľadá svoje ovce, príde medzi ne, ujme sa ich, postará sa o ne, vyslobodí ich, bude hľadať stratené, ošetrovať zranené, posilňovať slabé, ochraňovať bezbranné, bude pásť svoje stádo.
Naším riešením nie sú (tí) politici, ktorí nehľadajú ľudí ale voličov, ktorí sa „postarajú“ len týždeň pred voľbami alebo len ak je nablízku nejaký novinár a fotograf, ktorý urobí zopár gýčovitých fotiek. Naším riešením nie sú peniaze. Tie nebudú tvojím spoločníkom, keď budeš sám, nevypočujú ťa, nepodržia, keď to budeš potrebovať. Naším kráľom nie sú (tie) všemocné médiá, pre ktoré si len číslom na peoplemetri, číslom podľa neho sa určí taxa za reklamu.
Vlož svoj život, svoju dôveru i vernosť do rúk Krista Kráľa, pastiera, ktorému záleží na tebe.

Pavol hovorí v druhom čítaní o Kristovi Kráľovi, ktorému Otec všetko podrobí a ktorý nakoniec všetko odovzdá Otcovi. To nie je niekto, kto ťa chce vyžmýkať a odkopnúť. To je niekto, kto chce pre teba to najlepšie – priviesť ťa do domu Otca. Vlož dnes svoju dôveru a vernosť do rúk Krista Kráľa!

Profil Krista Kráľa napokon dopĺňa evanjeliové podobenstvo, ktorému Ježišovo autorstvo dodáva tú najväčšiu autoritu. Čo urobí na konci? Bude súdiť každého človeka podľa toho, čo urobil alebo neurobil pre teba. Stotožní sa s tebou a povie nám všetkým: čokoľvek ste urobili tomuto môjmu bratovi, tejto mojej sestre..., mne ste to urobili. A my sa budeme červenať za tie situácie, keď sme sa tvárili, že neexistuješ. Chápeš?! On to s tebou myslí vážne. Vlož svoj život, svoju dôveru i vernosť do rúk Krista Kráľa.Publikácie a pomôcky