Zhrbená

CR-30 PO: Lk 14, 1-6

Tá až žalostne skutočná zhrbená žena z dnešného evanjeliového rozprávania môže byť zároveň obrazom, zrkadlom. Mojím i tvojím.
Ježiš o nej hovorí, že bola osemnásť rokov akoby spútaná diablom. Možno v jej živote bolo niečo omnoho ťažšie, než tá choroba. Možno to vnútorné spútanie prebudila choroba a možno to prebudilo chorobu.
Aspoň tak to býva s nami, s našou nervozitou, strachom, hnevom, závisťou... Nie s takou tou občasnou nervozitou, strachom, ktorý niekedy popadne každého, hnevom, ktorým niekedy zahoríme. S nervozitou, strachom, hnevom, závisťou..., ktoré nás majú tak v moci, že sme bezmocní. Spútaní. Zhrbení.
Nie je najvyšší čas prísť s týmto putom pred Krista a prosiť o oslobodenie hoci aj v pondelok? Pondelok je na to ako stvorený :-)

Publikácie a pomôcky