Spolu...

28. okt. - sv. Šimon a Júda

V troch vetách dnešného prvého čítania použil Pavol hneď tri obrazy. O nás. Hovorí:
  1. ste spoluobčania, žiadni cudzinci alebo ilegálni prisťahovalci;
  2. ste rodina a nie hocaká, ale Božia;
  3. ste pevná stavba a nie hocijaká ale Boží chrám, ktorého základom je Kristus, oporou apoštoli a proroci a hlavným architektom Duch Svätý! 
Spoločným znakom všetkých troch obrazov je práve to spolu. Spolu sme spoluobčania, rodina, chrám. Spolu, na základe apoštolov, skrze Krista, v Duchu Svätom na slávu Otca.

Publikácie a pomôcky