Na celý život

CR-27 PO: Lk 10, 25-37

Mám chuť to dnešné evanjelium len tak prerozprávať: Za Ježišom prišiel nejaký odborník na Božie slovo a duchovný život. Spýtal sa ho: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“
„Čo hovorí Božie slovo?“ pýta sa Ježiš.
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“ odpovedá ten človek.

No a? Prečo hľadáš niečo iné? Miluješ Pána, svojho Boha z celého srdca, celej duše, zo všetkých síl, z celej mysle... A miluješ blížneho tak ako seba? 

Z celého srdca, celej duše, všetkých síl, z celej mysle, ako seba... to je program asi tak na celý život.Publikácie a pomôcky