Kompletná výzbroj

CR-30 ŠT

Apoštol Pavol nám dnes radí: Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Prepášte sa opaskom pravdy, oblečte si brnenie spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Vezmite si štít viery, prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo.

Poriadny rytier mal svojho zbrojnoša (panoša), ktorého jednou z úloh bolo kontrolovať zbroj svojho pána a udržiavať ju v najlepšom stave. Lebo čo na tom, že má bojovník ostrý meč, ak nemá brnenie a štít, proti šípom je bezbranný. Ale ani brnenenie a štít nestačia, ak chýba ostrý meč a dobrá prilba...

Je načase prekontrolovať svoju výzbroj! Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť.

Publikácie a pomôcky