Vidieť

CR-25 PO: Lk 8, 16-18

Zaujalo ma to dnešné Ježišovo podobenstvo: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.“
Sú veci, ktoré nesmieme skrývať, respektíve veci, ktoré musí byť vidno. Musí byť vidieť kresťanov, ktorí kráčajú bez poškvrny a konajú spravodlivo, z úprimného srdca hovoria pravdu, čo nepodvádzajú svojím jazykom, nekrivdia svojmu blížnemu, ani ho nepotupujú...ako to zaznelo v dnešnom žalme.

Musí ich byť vidno kvôli tým, ktorí vchádzajú. Svet potrebuje tvoje svedectvo. Potrebuje ťa vidieť, aby vedel, že sa to dá. Potrebuje vidieť, aby mohol vojsť. 

Publikácie a pomôcky