Strážca...

23A-CR NE A

Toto hovorí Pán: „Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene.“
Kedysi som strávil nejaký čas s ľuďmi, medzi ktorými to čas od času vrelo. Bol medzi nami niekto, koho bolo vtedy možné s pokojným svedomím nazvať čudákom. Problém bol, že to o ňom vedeli všetci. Okrem neho. Keď zase raz niečo vyviedol, informácia o tom sa šírila ako vlna cunami. Keď som sa pýtal, prečo to nepovedia priamo jemu, odpoveď ma zarazila: „Veď je to dospelý chlap, musí vedieť, čo je normálne a čo nie.“ Nuž áno: mal by vedieť a ak nevie, je to asi jeho vina. Ale aj tak.
Aj preto som rád, že som kresťan. Lebo toto hovorí Pán: „Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene.“
  • Som rád, že som kresťan a môžem si byť istý, že Boh ustanovil niekoho za môjho strážcu, ktorý ma napomenie v jeho mene, keď budeme kráčať mimo cesta a nebude mi to dochádzať.
  • Som rád, že keď niečo trebárs aj nevedomky zbabrem, ten, ktorému som ublížil, príde a pomôže mi veci napraviť miesto toho, aby to rozmazával poza môj chrbát s inými.
  • Aby bolo jasné, je mi absolútne nepríjemné, keď mi niekto dohovára a cítim sa vtedy ako najväčší hlupák na svete. Ale stojí to za to, ak mi niekto dohovorí v Pánovom mene. Nie v mene vlastnej urazenej hrdosti, hnevu alebo vypočítavosti, ale v mene Pána, ktorý ho v tejto veci ustanovil za môjho strážcu.
Na druhej strane nikto z nás sa nemôže vyzuť z úlohy byť strážcom. Spomínam si na jedného človeka, ktorý to odmietol. Keď sa Boh pýtal Kaina kde je Ábel, Kain odvrkol: „Vari som ja strážcom svojho brata?“ Presne. Ty si strážcom svojho brata, každého človeka, stvoreného aby sa stal Božím synom a dcérou.

Pavol nás napomína: „Bratia, nebuďte nikomu nič dlžni okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon...“ A dodáva: „Láska nerobí zle blížnemu.“ Nebuďme si dlžní ani napomenutie. Ale nech je to skutočne napomenutie v Pánovom mene. Lebo „láska nerobí zle blížnemu.“

Ježišov návod ako to urobiť, je jasný. Chcel by som podčiarknuť len jednu vec: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami.“ Keď sa tvoj brat prehreší. Nie keď má iný názor, keď niečo robí inak ako si zvyknutý. Napomeň ho, keď sa prehreší, keď koná hriech. A napomeň ho. Bez kriku, výhrážania a manipulácie. V Pánovom mene.

Publikácie a pomôcky