Pane, ty ma skúmaš

CR-23 ŠT

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. O mne. Nie len o mojich pózach, pekných gestách, ale aj o chvíľach prázdnej samoty. Vieš všetko o mne. O nás.
A skrývať sa pred tebou by nemalo žiaden zmysel. Nie preto, že sa to nedá. Preto, že by to bolo strašne ochudobňujúce. Pre nás.
Nechcem sa pred tebou skrývať. Naopak, chcem dnes prosiť: Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.

Vo svetle tvojho slova chcem s tebou preskúmať môj život. Pred chvíľou mi zaznelo tvoje slovo: Vám, ktorí ma počúvate, hovorím. Veľa krát som v evanjeliu čítal o tých, ktorí počúvajú a nepočujú, lebo si zatvrdili srdce, o tých, v ktorých slovo nestihlo zapustiť korene...
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Preskúmaj moje počúvanie. Preskúmaj a uzdrav.

Možno potrebujem preskúmať môj vzťah k tým, ktorým nie som sympatický, ktorí ma nemôžu ani vidieť. Hovoríš: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!... Milujte svojich nepriateľov .
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Preskúmaj moje postoje k tým, čo mi neprajú. Preskúmaj a pretvor.

Alebo chceš, Pane, zamerať môj pohľad na tých, čo odo mňa stále niečo chcú? Niektorí oprávnene, no otravne, iní sebavedome ale bez skutočného práva. A bez toho, aby sa niekto z nich zaujímal o moje potreby. No o tie sa zaujímaš ty. Teraz chcem preskúmať toto boľavé miesto: Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Preskúmaj môj prístup k tým, ktorí žiadajú alebo prosia. Preskúmaj a zjemni.

A potom sú to tie tvoje slová: Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Ako náš nebeský Otec? Nestačilo by byť milosrdný ako niekto, koho si sami vyberieme? Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš kňaz, biskup, pápež alebo sused zľava... Tak nie, nestačilo by! Koniec koncov dobre poznám pružnosť vlastných kritérií.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Preskúmaj moje milosrdenstvo i jeho podobnosť s tým Otcovým. Preskúmaj a dotváraj.


Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.

Publikácie a pomôcky