Otázka a odpoveď

CR-25 PI: Lk 9, 18-22

Evanjeliová stať, v ktorej sa Ježiš pýta učeníkov, za koho ho pokladajú, sa počas roka objavuje pri liturgii viackrát. Je to tak dobre, pretože nás opakovane pozýva klásť si tú závažnú otázku: "Kto je pre Ježiš pre mňa?"
Je to otázka, na ktorú nestačí odpovedať raz a naša odpoveď by mala byť vždy iná, v ideálnom prípade hlbšia ako tá predošlá. Súvisí to s rastom a dozrievaním vo vzťahu s Ním.
Možno si aj sám Peter spočiatku zamieňal správy o Ježišovi s tými o Jánovi Krstiteľovi. Neskôr v ňom mohol rozoznávať slovo a pôsobenie Eliáša či niektorého z dávnych prorokov. Dnes ho vidíme o mnoho krokov ďalej: Ježiš je pre neho Záchranca - Mesiáš.
"Kto je pre teba Ježiš?" Opakovaná stará otázka čaká novú odpoveď. Neopakovateľnú.

Publikácie a pomôcky