Premočený Peter

Kto uhádne, kde je táto vitráž?

CR-18 PO: Mt 14,22-36

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Peter sa zmáčal zbytočne. Podľa Matúšovho rozprávania to mal Ježiš namierené rovno k loďke. Áno, Peter si vyskúšal chodenie po vode, ale nemáme žiadnu správu o tom, že by mu táto zručnosť aj zostala a zdá sa, že v jeho praktickom živote nemala žiadny väčší význam. Pred ukrižovaním ho to rozhodne neuchránilo a o význame pre misijné pôsobenie tiež nie sú žiadne záznamy. 

A predsa to nebolo zbytočné. A to minimálne z troch dôvodov: 
  1. Vďaka chodeniu po vode Peter rozriešil záhadu, hneď bolo (na chvíľu) jasné, že to je Pán a nie nejaká mátoha!
  2. Peter si obnovil svoju vieru. Ešte to v živote urobil mnoho krát. A že to bolo dôležité, vidno aj z toho, ako zomrel. Maloverní nebývajú mučeníkmi.
  3. Peter vyšiel Ježišovi v ústrety. A to aj tam, kde to bolo absolútne nemožné. Tým nám dáva príklad a berie všetky výhovorky.

Publikácie a pomôcky