Poďte!

www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&immagine=6861

CR-18 NE A: Mt 13,44-52

Necítim sa dobre v tých veľkých farebných obchodoch s priehľadne úslužným personálom, ktorý sa okolo vás zhŕkne ako osy na med hneď ako sa dotknete kľučky a chce vám silou mocou v niečom poradiť. Chápem, že to tak musia, že je v tom kus marketingu, aj to, že chcú vo mne vyvolať pocit Pána Zákazníka. A dokonca verím (alebo dúfam?), že väčšinu z nich naozaj zaujímam ja a nie moja peňaženka.... Ale aj tak. Má to na mňa úplne opačný efekt. Vlastne je hrozný svet, v ktorom sa, keď vám niekto ponúkne pomoc alebo keď vás niekam pozve, máte okamžite na pozore.

A čo potom to dnešné prvé čítanie, tá naliehavá výzva: Poďte sem všetci, poďte aj keď nemáte peniaze, tu nájdete všetko, čo potrebujete! To nie je lacný, priehľadný marketing. On to myslí vážne! Fascinuje ma istota, s akou to Izaiáš vyslovuje: Toto hovorí Pán: Poďte všetci, nech príde aj ten, čo nemá peniaze. Kupujte bez striebra a bez platenia. Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb, a driete za to, čo nesýti?
Boh ti dnes cez Izaiáša hovorí: Poď ku mne. Ja mám pre teba všetko, čo potrebuješ. Nie všetko, čo si myslíš, že potrebuješ. Ani to, čo ti hovoria, že potrebuješ. Poď ku mne, tu je naplnenie tvojich skutočných potrieb.

V dnešnej evanjeliovej perikope sledujeme ľudí, ktorí to pochopili. Za Ježišom prišli celé davy, 15-20000 ľudí sa vyberie do pustatiny za ním. Z tých dajme tomu 20000 ľudí 19500 ho nemá šancu ani vidieť, nie to ešte počuť. A predsa tam sú. Lebo dôležitejšie ako vidieť alebo počuť je jednoducho byť s ním. Lebo on je ako prameň na púšti, on je to, čo potrebujú. Zázrak rozmnoženia chlebov a rýb, ktorým sa príbeh završuje, je v porovnaní s týmto nepodstatnou epizódkou, ktorú evanjelisti uchovali skôr ako predobraz Eucharistie.
Boh ti dnes cez skúsenosť tých ľudí, zhromaždených okolo Ježiša, hovorí: Poď ku mne. Ja mám pre teba všetko, čo potrebuješ.

Apoštol Pavol je človek, ktorý miesto do Damasku prišiel ku Kristovi a zostal s ním. Objavil Krista ako ten prameň, ku ktorému treba prísť, ako toho, ktorý je naplnením všetkých potrieb. V druhom čítaní sa pýta: „Bratia, kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie...“ To je Pavlova skúsenosť: Chce byť s Kristom, stojí mu to aj za nepohodlie, ťažkosti, chudobu, prenasledovanie... Byť s Kristom je viac ako to všetko. Jediné, čo nás môže odtrhnúť od Kristovej lásky, je náš vlastný hriech.

V žalme sme spievali: Pane, ty otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Veríme, že je to tak. Je čas prijať pozvanie.

Publikácie a pomôcky