Poznáš Otca?

CR-15 ST: Mt 11, 25-27

Poznáš Otca? Myslím Otca s veľkým "O". Lebo Ježiš hovorí: "Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“  A práve my kresťania sme tí, ktorým Ho Syn zjaviť prišiel. Takže poznáš Otca?
Nemyslím, či máš o ňom nejaké informácie, typu: Boh je duch, nemá telo, je stvoriteľ... Skôr poznáš sa s ním? Tak dobre, ako sa poznáš s blízkym človekom, ktorý nemusí nič povedať a ty vieš presne, na čo myslí?
Ak nie, preto je to tak? Patríme do kategórie príliš múdrych (rozumej premúdrelých) a príliš opatrných (rozumej ustráchaných), ktorým vlastný predstavy bránia pochopiť? Alebo je v tom hriech? Ľahostajnosť? Bohorovná spokojnosť spokojnosť so sebou, brániaca hľadať skutočného Boha?
Spoznaj Otca.

Publikácie a pomôcky