I cesta může být cíl...

CR-15 PO

"I cesta může být cíl," spieva sa v jednej piesni. A určite to je pravda. Ale nie vždy lichotivá, ako to naznačuje aj dnešná liturgia slova. Izaiášov text aj žalm pranierujú totiž práve tých, ktorí si zamenili prostriedok s cieľom. „Načo mi množstvo vašich obetí?“, hovorí Pán. „Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu."
Obeta, a vôbec všetky prejavy zbožnosti, sú cestou, prostriedkom k dosiahnutiu cieľa - vzťahu s Bohom v jednote s druhými a v harmónii s celým stvorením. Bez tohto cieľa je celá zbožnosť prázdnym gestom.
Bol by samozrejme nezmysel odvrhnúť cestu. Len sa musíme neustále pýtať, či nekráčame dobrou cestou no zlým smerom, či naša zbožnosť vedie k Bohu a ľuďom.

Publikácie a pomôcky