Chodník spravodlivého je priamy

CR-15 ŠT

Dnes sa ma dotkla Izaiášova veta: Chodník spravodlivého je priamy. Ide tu o viac, než len priamočiaru spravodlivosť, pretože spravodlivý je v biblickom jazyku synonymom slova čnostný. Preložené do dnešného jazyka by to mohlo znieť: chodník človeka, ktorý je navyknutý konať dobro, je priamy.
Áno, čnostní ľudia sú priami, obyčajne nekľučkujú a netaktizujú. Ale tá veta má aj pokračovanie: Ty vyrovnávaš cestu spravodlivého. Čnostný človek je priamy. Nie ani tak svojimi vlastnými silami. Ale preto, že Pán vyrovnáva jeho cestu. 
Alebo preto, že Pán je jeho jediným cieľom. Ako to hovorí Ježiš v dnešnej evanjeliovej stati: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním." Dosť bolo kľučkovania, váhania a úhybných manévrov. Poď k nemu. Priamo k nemu.

Publikácie a pomôcky