V načúvaní

Svätodušný pondelok

Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme, vyzýva nás Pavol v dnešnom prvom čítaní. To je rozhodne ťažšie, ako konať len podľa nejakých pravidiel, príkazov a zákazov. V  evanjeliu dnešného dňa Ježiš pripomína: Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. O to ide: Duch Svätý v našom živote stále znova a znova aktualizuje to, čo sme od Krista prijali. Pozýva nás k stále novému, či k tomu istému novým spôsobom.
No konať v podľa Ducha môžme len vtedy, ak žijeme v Duchu, v permanentnom načúvaní.

Publikácie a pomôcky