Ten správny čas

11. jún – Barnabáš

Ježiš posiela apoštolov: Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.“ Bez dlhých príprav, bez prostriedkov a kontaktov: „Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu…“
Určite je dôležité byť pripravený, vyznať sa, mať plán, stratégiu, kontakty, dostatok vedomostí… Je dôležité byť pripravený, vystihnúť ten správny moment.
No práve tu je ten kameň úrazu: rozlíšiť, kedy sme pripravení, kedy je ten správny čas..., nie je našou úlohou. Ježiš je ten, ktorý posiela a Duch Svätý je ten, ktorý vedie. V správny čas. Na správne miesto.

Tak, ako v prípade Barnabáša a Pavla: Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: „Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.“ Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich.

Publikácie a pomôcky