Súd

CR-12 PO

Nesúďte, aby ste neboli súdeníupozorňuje Ježiš v dnešnom evanjeliu. A naše vlastné zlyhania v tejto oblasti svedčia, že toto upozornenie nie je neopodstatnené. Jednoducho nie je v našej kompetencii vyniesť konečný verdikt.
To je iba v moci Pána. V prvom čítaní sme počuli o niečom takom: Pán varoval Izraela a Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a vidcov, keď hovoril: „Vráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje nariadenia a príkazy presne podľa zákona, ktorý som dal vašim otcom a ktorý som vám poslal po svojich služobníkoch prorokoch.“ A keď to nepomohlo, Pán odstránil Izraela spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu. Pán vyhlásil zákon, apeloval na jeho dodržiavanie, súdil a vykonala rozsudok. Prišiel čas žatvy z podobenstva o kúkoli a pšenici.

Našou úlohou je byť božími poslami, ktorí vyzývajú: Vráťte sa zo svojich zlých ciest. Odsúdiť hriech, no milovať hriešnika a priviesť ho k Pánovi.
 

Publikácie a pomôcky