Pohrozil vetru

CR-13 UT: Mt 8, 23-27

Verš, vybraný na dnešný deň ako spev pred evanjeliom, znie: Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo. Dnešné evanjelium mu dáva nový rozmer, keď predstavuje Ježiša, ktorý nehovorí do vetra, ale rozkazuje vetru. Jeho slovo má moc: Ježiš vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.
Plynú mi z toho minimálne dva podnety:
1. Pozor na vlastné slová, nech nie sú prázdne, unášané vetrom.
2. Viac počítať s Božím slovom. Tak, ako to bolo v tom speve: Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo.

Publikácie a pomôcky