Svedectvo o zmysle

VN-06 PO

Liturgia nás v týchto dňoch intenzívne pripravuje na slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Vybrané biblické state akoby nás mali navnadiť, prebudiť v nás túžbu po tom istom Tešiteľovi, ktoré prijali apoštoli na Turíce.
„Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.“ hovorí dnes Ježiš. A naozaj. Keď ho prijali, začali im dávať veci zmysel. V Duchu Svätom začali vidieť zmysel v Ježišom i vlastnom prenasledovaní, v jeho i vo vlastnom utrpení.

Duch Svätý nám pomáha objavovať zmysel. Alebo milovať aj keď nerozumieme. V tom je jeho svedectvo.

Publikácie a pomôcky