Stačí málo...

VN-03 ŠT: Sk 8,26-36. 38-40 

  • Filip nespoznal v neznámom anjela; 
  • odmietol ísť na pusté miesto, kde ho predsa nikto nemôže potrebovať; 
  • rešpektoval svoje predsudky a vyhol sa vozu toho pohanského cudzinca; 
  • alebo aby zostal pri tom, že sa bude len zabávať na Etiópčanovi, ktorý číta nahlas veci, ktorým nerozumie. 
Aj dnes stačí málo a niekto nespozná Krista.
Alebo radšej pozitívne: Aj dnes stačí málo a niekto môže, aj s tvojím pričinením, spoznať Ježiša. Na začiatku toho príbehu je počúvanie.

Publikácie a pomôcky