Prekvapenie z Boha

VN-04 PO: Sk 11, 1-18

Apoštoli si vypočuli Petrovu správu o pokrstení pohana – rímskeho stotníka Kornélia. Už o tom totiž počuli a prijali to s istými rozpakmi. A aký bol záver? Oslavovali Boha, hovoriac: „Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život.“
Z tých slov cítiť prekvapenie. Apoštoli sú prekvapení z Boha. Prekvapení z niečoho, čo netušili. Síce im to Ježiš hovoril, ale vtedy nechápali. Až pôsobením Ducha Svätého, ktorý prišiel, učil ich všetko a pripomínal im všetko…, Peter novým spôsobom chápe Kristove slová: „Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Duchom Svätým.“
Tomuto hlbšiemu pochopeniu a následnému prekvapeniu z Boha, však predchádza počúvanie. Peter počúva Pánovo vnuknutie a nemávne nad ním rukou. Počúva Kornéliovo pozvanie a ide, aj keď to znamená takmer 50 kilometrov pešej cesty.

Počúvať a poslúchať Boha. To sú dva kroky k veľkým prekvapenian.

Publikácie a pomôcky