Otvorené dvere

VN-06 UT: Sk 16, 22-34

Je polnoc. Uväznení a spútaní Pavol a Sílas, sa modlia a spievajú chválospevy (áno, čítaš správne, chválospevy, nie žalospevy). Vtom nastalo zemetrasenie, putá spadli a všetci boli voľní. Myslím, že to, že neušli, bolo dielom Ducha Svätého. Iba vďaka tomu mohli odpovedať na dozorcovu otázku: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“ „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ On uveril a dal sa pokrstiť.
Dvere sa neotvorili preto, aby mohli Pavol a Sílas ujsť z väzenia, ale aby mohli dozorca a jeho rodina vstúpiť do Cirkvi.
A čo tak dozorcu oslovilo? Napadajú mi dve veci: Modlitba chvál a čestnosť. Pavol ako rímsky občan asi vedel, že dozorcu, ktorému ujdú väzni, čaká smrť. Pavol bol čestný väzeň.

Publikácie a pomôcky