Nádoba

VN-03 PI: Sk 9, 1-20

Ježiš vyjavuje vo videní Annaniášovi o Pavlovi, že práve jeho si vyvolil za nádobu, aby zaniesol jeho meno pohanom aj kráľom i synom Izraela.
Je to pekný obraz: Pavol je nádoba, ktorá má poslúžiť na prenesenie toho najcennejšieho: obsahu kresťanskej viery, najdôležitejšej správy: spásy v Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych.
Krstom si sa stal nádobou s tým istým určením. Len adresáti sú iní. Aké sú mená tých tvojich dnešných? Komu máš dnes zaniesť Krista? 

Publikácie a pomôcky