Dve vety

VN-03 UT: Sk 6, 51n

Na konci Štefan nehovorí veľa. Iba dve vety: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“ A ešte: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ Tie dve vety nejako tak patria k sebe. Zvolanie „Pane, nezapočítaj im tento hriech“ totiž odlišuje mučeníka od obete justičného omylu či úkladnej vraždy.
Na konci Štefan veľa nehovoril. No v tých dvoch vetách povedal veľa. Posledné slová prvého mučeníka sa dramaticky podobajú na posledné Kristove slová z kríža. „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha“ a „Pane, nezapočítaj im tento hriech...“ to môžu byť dnes naše užitočné, viac ráz opakované modlitby. A neznamená to, že musíme dnes zomrieť.

Publikácie a pomôcky