Čo chýba?

www.mojakomunita.sk/web/gkc-farnost-maly-lipnik

VN-05 NE A

Na webe jednej farnosti som našiel zaujímavý obrázok: na pozadí interiér prázdneho kostola a v popredí neúplný nápis: „Prázdne KOS_OL_. Čo chýba?“ V slove „kostoly“ chýbajú dve písmená: T a Y. Pekné, nápadité, s myšlienkou.
Áno. Miesta tých, ktorí tu nie sú, zostávajú prázdne. A nám to nemôže byť jedno. Pretože oni sú naši. Ich prázdne miesta bolia, ako bolí pri rodinnom stole prázdne miesto syna či otca, ktorý opustil rodinu.

Apoštol Peter v dnešnom druhom čítaní povzbudzuje: „Dajte sa vbudovať ako živé kamene do duchovného domu.“ Je to silný obraz, ktorým nás aj on utvrdzuje v tom, že v Cirkvi máme svoje dôležité miesto. Stačí si len predstaviť kostol, v ktorého stenách by tretina tehál chýbala, miesto ich by zostali diery. V takom chráme by rozhodne nikto nemal pocit bezpečia, istoty a pokoja.

V tom Petrovom dajte sa vbudovať však ide o viac, než len o nejaké pasívne členstvo. Peter hovorí o živých kameňoch. Ak si to spojíme s rozprávaním z prvého čítania, potom byť živým kameňom duchovného domu – Cirkvi znamená prijať službu. 
Počúvali sme o ustanovení prvých diakonov. Počet kresťanov rástol apoštoli sa už nedokázali venovať všetkým tak, ako na začiatku. Nemohli robiť všetko. Nie preto, že by im nejaká práca nebola dosť dobrá. Preto, aby sa v tom množstve nestrácalo to podstatné.
„Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.“
Do dotazníka, ktorý vypĺňajú rodičia pri prihlasovaní detí do prípravného kurzu pred prvou spoveďou a prijímaním, som dal aj otázku: „Akou službou sa zapájate do života svojej farnosti.“ Najčastejšou odpoveďou bolo: nijakou. A na druhom mieste: chodím do kostola. Bizardné.

Uvažovali ste niekedy, ako sa zapojiť? Ako sa nechať vbudovať ako živé kamene?


Často počúvam bolestné sťažovanie sa rodičov, ktorí doma živia svojich dospelých synov a dcéry, ktorým ani po tridsiatke nenapadne nejako sa zapojiť do domácich prác a prevziať za niečo zodpovednosť. A tiež počúvam bolestné sťažovanie sa mladých, ktorých nikto nepotrebuje. Nepotrebujú ich doma. Nepotrebuje ich spoločnosť. Je to ponižujúce. 


Až priveľmi bolestne sa to podobá na farnosť – rodinu kresťanov, v ktorej väčšina nemá žiadnu službu.

Uvažujte nad službou, ktorou môžete obohatiť všetkých. Dajte sa aj vy vbudovať ako živé kamene do nášho duchovného chrámu.

„Prázdne KOS_OL_. Čo chýba?“ TY a tvoja služba!

Publikácie a pomôcky