Aby ste kráčali v jeho šľapajach

VN-04 NE A

"Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach." To sú slová z dnešného prvého čítania, ktorými Peter povzbudzuje svojich poslucháčov k vernosti aj v čase utrpenia. Kráčať v Kristových šľapajach - to je silný obraz, ktorý vyjadruje jednu z tém 4. veľkonočnej nedele - Nedele dobrého pastiera.
Sme Boží ľud, putujúci týmto svetom a životom, ktorý ale tak celkom nie je naším svetom a životom, respektíve nie je ním v definitívnom zmysle. Putujeme spolu, spolu v tom piesku, skalách alebo mäkkej tráve zelených, teda v našich starostiach i radostiach, nádejach i bolestiach, hľadáme stopy, aby sme kráčali v Ježišových šľapajách. Tak, ako to robia kresťania už 2000 rokov. Niekedy nevidíme Kristove stopy, vtedy sa riadime šlapajami tých, ktorí tu boli pred nami a o ktorých veríme, že došli domov, do cieľa nášho putovania, k Otcovi.
Som vďačný za toto nové a nové hľadanie cesty. Za to, že nejdem sám. Lebo aj keď sme boli ako blúdiace ovce, vrátili sme sa k pastierovi a biskupovi svojich duší, ako to hovorí Peter na konci tej dnešnej state.
Komu Peter hovorí tie slová? Ľuďom, podobným tým z prvého čítania. Tým, ktorí sa stali kresťanmi, členmi Božieho ľudu, tým, ktorí sa vydali na cestu. Teda aj nám.
V evanjeliu Ježiš zdôrazňuje ďalší dôležitý aspekt. Hovorí: Ja som brána k ovciam. Na Petrovi v prvom aj druhom čítaní to pekne vidno: Kristus je pre neho bránou k ovciam. Svojich poslucháčov nesmeruje na svoju víziu, svoju cestu, svoje plány... Povzbudzuje ich kráčať v Kristových šľapajach.

Dnešná nedeľa je nedeľou dobrého pastiera a pastierov. Dobrého pastiera Krista a tých, ktorých si vyberá spomedzi nás a obdarúva schopnosťou byť pastiermi. Schopnosťou rozlíšiť v tom neprehľadnom množstve stôp tie Kristove. Takýmto pastierom je biskup. Môže ale vôbec nemusí byť najmúdrejší, najkrajší, najvýrečnejší, či najschopnejší z nás... Ale musí vedieť rozoznať šľapaje medzi šlapajami. A to vie, lebo táto schopnosť nezávisí od neho, ale dostal tým, že bol vybraný za biskupa. 
Biskup potrebuje našu podporu a dôveru. Jeho úlohou je viesť nás cez bránu, ktorou je Kristus. V jeho šľapajach. Našou veriť mu a podporiť ho nakoľko je to v našich silách.

Publikácie a pomôcky