Viac ako informácia

PÔST-06 Kvetná nedeľa A

V prefácii (pieseň vďaky) dnešnej nedele sa bude spievať o Kristovi: „On, hoci bol nevinný, dobrovoľne trpel za nás vinníkov a nechal sa nespravodlivo odsúdiť za hriešnikov. Svojou smrťou zotrel naše hriechy a svojím zmŕtvychvstaním získal nám nový život.“ To je dôvod, prečo sa dnes stretávame pri spoločnej oslave nášho Pána, pri vďakyvzdávaní a pri speve Hossana.

On, hoci bol nevinný, dobrovoľne trpel za nás vinníkov a nechal sa nespravodlivo odsúdiť za hriešnikov.“ To všetko vieme, počúvali sme to v pašiách – evanjeliovej správe o umučení Pána.
Svojou smrťou zotrel naše hriechy a svojím zmŕtvychvstaním získal nám nový život.“ Ani v tu nie je nič nové. Všetko informácie známe z prípravy na prvé sväté prijímanie.

Ja viem, že to vieš. Ale vedieť nestačí. Nechaj to vstúpiť do svojho srdca. Prežívaj to s nami v Cirkvi ako svoj vlastný príbeh. Nie ako informáciu.

On, hoci bol nevinný, dobrovoľne trpel za tvoje včerajšie zlyhanie a nechal sa nespravodlivo odsúdiť namiesto teba. Svojou smrťou zotrel tvoje hriechy a svojím zmŕtvychvstaním získal ti nový život. Ako na to zareaguješ?

Publikácie a pomôcky