Urobím ťa svetlom národov

Pôst-Veľký týždeň UT

To je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.“
Tieto posledné dve vety dnešného prvého čítania mi pripomenuli jeden z dvojice najdôležitejších dokumentov Cirkvi za posledných 100 rokov. Dogmatická konštitúcia Druhého Vatikánskeho koncilu Lumen Gentium totiž začína práve odkazom na ne. Hovorí: „Svetlom národov je Kristus.“ Konštitúcia hovorí o identite Cirkvi, z ktorej tváre žiari Kristus – svetlo národov. A tiež o svojom poslaní prežiariť týmto svetlom celý svet.


Kristus – svetlo národov má žiariť z našich tvári, lebo my sme tváre Cirkvi. Sme si bolestne vedomí, že tomu tak vždy nie je. Keď Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí: „Jeden z vás ma zradí“ a „nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš,“ nenachádzame v jeho prorockých slovách len Judáša a Petra, ale seba samých. Nech nám dá Pán silu reagovať na vlastné zlyhania a nevernosť radšej ako druhý menovaný.

Publikácie a pomôcky