Prostriedok a cieľ...

VN-02 ST: Sk 5, 17-26

Mnohí kresťania (aj v našej krajine a v nedávnej minulosti skončili) vo väzení len preto, že boli verní tomu, ktorý vstal zmŕtvych. Ak sa niekto dostal na slobodu, bol to zázrak. Ale neviem, či niekoho prišiel vyslobodiť Pánov anjel tak, ako sme to čítali v dnešnom prvom čítaní.
Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal: „Choďte, staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohoto života!“ Oni počúvli, zavčas rána vošli do chrámu a učili.
Boli tí u nás nespravodlivo odsúdení a väznení menej dôležití pre Pána a jeho kráľovstvo?! To určite nie. Ide o svedectvo. Tí zázračne vyslobodení svedčili tým, že sa vrátili do chrámu, na miesto. Tí neoslobodení tým, že zostali vo väzení. 
Tak či tak viera apoštolov bola opäť preverená. A oni obstáli, lebo poslúchli anjela, ktorý otvoril v noci dvere väzenia, nie len v prvom (choďte), ale aj v druhom (staňte si v chráme a hlásajte). Správne pochopili, že prvé je  prostriedkom, druhé cieľom.

Publikácie a pomôcky