Ovocie stromu života

www.arden.com

Veľký piatok

Hymnus ranných chvál na Veľký piatok spája symboliku kríža so stromom života. Je to odkaz na starobylú legendu, podľa ktorej mal byť Kristov kríž vyrobený práve z dreva rajského stromu. 
Ide o krásnu symboliku: ovocie stromu života v strede záhrady čakalo na človeka, aby z neho jedol a žil naveky. No prví ľudia si v tragickom momente odmietnutia Boha vybrali ovocie iného stromu. Pokračovanie poznáme: museli odísť. Bez ovocia stromu života.
Ježiš zomiera na kríži, ktorý je novým stromom života, presadeným zo stredu rajskej záhrady doprostred nášho sveta. Kristus zomiera na kríži, dáva svoje telo za život sveta. Len pár hodín pred tým hovorí: vezmite a jedzte, toto je moje telo... a predtým: kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky... 
Ježiš sa na kríži stáva ovocím stromu života a kto ho bude jesť, bude žiť naveky. Dnes to ovocie voláme Eucharistia...

Útulný kríž, najkrajší strom,
ty skvost medzi stromami,
všetkým sadom taký konár,
kvet a plod je neznámy.
Milé drevo s milou ťarchou
milo stojíš pred nami.
Vznešený kmeň, ohni vetvy,
zjemni postoj pristrohý,
hoci Tvorca dal ti tvrdosť,
keď ťa staval na nohy,
neotváraj rany Kráľa,
našej spásnej zálohy! 
Len tebe sa ušlo slávy
nosiť Darcu života,
rozosvietiť vo tme maják
svetu, ktorý troskotá,
veď ťa krvou napojila
Baránkova milota.

Publikácie a pomôcky