Koho hľadáš?!

VN-01 UT: Jn 20, 11-18

„Žena, prečo plačeš?“ pýtajú sa anjeli Márie Magdalény. Plače preto, že nemôže nájsť mŕtve telo svojho Pána.
„Koho hľadáš?“ pridáva k prvej otázke ďalšiu sám Ježiš. Hľadá len mŕtvolu, pri ktorej bude plakať, kým to len pôjde. Potom bude chodievať k hrobu, najprv každý deň, neskôr každý týždeň, potom občas, podľa toho, ako bude prebiehať proces bolestného zabúdania...
Až keď ju Ježiš oslovil, prestala konečne hľadať mŕtvolu. Prestala plakať. Bežala k nemu, aby ho objala.

Niekedy stačí zmeniť objekt svojho hľadania. Z mŕtvych vecí, vzťahov, uznaní... na živého Krista.

Publikácie a pomôcky