Deravé vedro

Pôst-04 ŠT: Ex 32, 7-12

Jeden človek chcel skoncovať so svojím životom. Rozhodol skočiť z vysokého útesu do mora. Predtým sa ešte zastavil u priateľa, aby sa s ním rozlúčil. Porozprával mu príbeh svojho smutného života, ako nemiloval Boha a neslúžil ľuďom, ako zhrešil proti všetkým prikázaniam a ľuďom bol na pohoršenie. Jeho vina je priveľká, nemôže už počítať s Božím milosrdenstvom.
Priateľ mu na to povedal: „Vieš predsa, že Božie milosrdenstvo je nesmierne veľké. Boh nám vždy ponúka svoju opúšťajúcu lásku. Treba ju len prijať.“
Ale človek sa nedal utešiť: „Moje srdce je ako vedro plné trhlín a dier. Len čo Boh doň vleje svoje odpustenie, stratí sa!“
Priateľ ho chytil za ruku, priviedol k oknu a rukou ukázal na morskú hladinu. „Možno je tvoje srdce ako deravé vedro. Ale keď ho ponoríš do mora Božej lásky, je jedno, koľko trhlín v je v tebe, musíš len prijať jeho odpustenie.“*
Koľko trhlín, koľko rán zasadili Izraeliti svojmu vzťahu s Bohom. Koľko trhlín, koľko rán spôsobujeme denne svojmu srdcu i srdciam ľudí okolo nás. A Boh je tu stále so svojou ponukou odpustenia. Dnešné prvé čítanie je o tom svedectvom


___________________
*Por.: www.pathfinder.sk (02.04.2008).

Publikácie a pomôcky