Boh ktorý zachraňuje

Pôst-05 ST: Dan 3, 14-20. 91-92. 95 

Liturgie slova posledných dní sa stretávajú v spoločnej téme: Je to Boh, ktorý zachraňuje, ktorý vyvádza z hrobu definitívnej bezvýchodiskovosti (Lazár), zo spárov nespravodlivých sudcov a fanatického davu (Zuzana), z istej smrti (medený had) či rozpálenej pece (Sidrach, Mizach a Abdenago).
Môžeme byť v pokušení hľadať záchranu inde. Ale sú miesta, z ktorých niet inej cesty.
Spoliehať sa na Pána pritom neznamená žiadnu pasivitu prihlúpleho stáda! Písmo aj dejiny kresťanov sú plné príkladov ľudí, ktorí sa vzopreli, vzbúrili, utiekli, bojovali... a sú našimi vzormi. Nejde však o hocijakú vzburu, odpor, útek alebo boj. Ak vzbura, tak s Pánom. Ak útek, tak s ním. Ak boj, tak v istote, že on bojuje za nás!
Sidrach, Mizach a Abdenago zrejme nejaký čas skrývali svoju vieru. A asi videli trpieť mnohých, ktorí už pred nimi skončili v rozpálenej peci. Vedia, čo ich čaká, ak budú verní. Veria, že aj keď zomrú, Boh je Pánom nad ich životmi. Netušia, že ich zachráni aj od fyzickej smrti. Ak to Pán robí, tak len ako znamenie, preto, aby sám Nabuchonodozor uveril v neho.

Publikácie a pomôcky